Kopče za marame, izrađene od mesinga, pozlaćene 22 karatnim zlatom ili posrebrene,
za svilenu maramu veličine oko 100 x 100 cm